top of page

שלטי נגישות ושלטים לנכים

מחויבים עפ"י חוק הנגישות 1918 חלק 4

חוק הנגישות מחייב שילוט הכוונה לנכים.
אנו מספקים שילוט נגיש לכל המקומות הנדרשים בחוק

  • שלט עמדה נגישה לקבלת קהל     

  • שלט קופה נגישה     

  • מקום ישיבה המיועד לנכים ועוד.

  • שלט חנית נכים     

  • שלט כניסה נגישה     

  • שלט שירותי נכים לגברים ולנשים

מבנים ציבוריים מחויבים עפ"י החוק בשלטי הכוונה לנכים ובשילוט בכתב ברייל לכבדי ראיה ולעיוורים בשירותי נכים ובמעליות (בתוך ומחוץ למעלית).

שלטי הנגישות מחויבים עפ"י חוק הנגישות 1918, כתנאי לקבלת אישור נגישות לרישיון עסק, לנגישות לעסקים, להנגשת מבני ציבור ולהנגשת אירועים.

חנות
bottom of page