top of page

הזמנת פתרונות נגישות

חברת א. פתרונות נגישות מתמחה באספקת כל הציוד והאביזרים לנגישות לעסקים, להנגשת מבנים ולהנגשת אירועים

פתרונות הנגישות שאנו מספקים מותאמים לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבליות. רכישת האביזרים ושימוש בהתאם להנחיות יועץ הנגישות, יאפשרו קבלת אישור נגישות לרישיון עסק וימנעו דוחות של נציבות שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות.

תוכלו לרכוש בקניה ישירה ולהתקנה עצמית את כל פתרונות הנגישות במקום אחד

קולקציות חנות
bottom of page