כל המוצרים להנגשה

כל פתרונות הנגישות לנגישות לעסקים, להנגשת מבנים ולהנגשת אירועים ומופעים במקום אחד!

כל אביזרי הנגישות לנכים, לחרשים, לעיוורים ולאנשים עם מוגבלויות בהתאם לחוק הנגישות לקבלת אישור נגישות לרישוי עסקים.

 

כל הפתרונות נגישים כאן לקנייה ישירה ולהתקנה עצמית

בהתאם להנחיות יועצי הנגישות ובהתאם לפריטים שנרשמו בבדיקת הנגישות.

 
  • Facebook  א. פתרונות נגישות

צרו קשר לייעוץ נגיש

050-2228383

זמינים להודעות

oren@pn-israel.com
 

מושב גבעת ח"ן

נגישים גם כאן

א. פתרונות נגישות כל אביזירי הנגישות לרישון עסק
א. פתרונות נגישות נגישות עסקים רישוי עסק 050-2228383

©2018 א. פתרונות נגישות בע"מ  |  גבעת ח"ן www.pn-israel.org

א. פתרונות נגישות הנגשה לעסקים נגישות למבנה ולעסק