כל המוצרים להנגשה

כל פתרונות הנגישות לנגישות לעסקים, להנגשת מבנים ולהנגשת אירועים ומופעים במקום אחד!

כל אביזרי הנגישות לנכים, לחרשים, לעיוורים ולאנשים עם מוגבלויות בהתאם לחוק הנגישות לקבלת אישור נגישות לרישוי עסקים.

 

כל הפתרונות נגישים כאן לקנייה ישירה ולהתקנה עצמית

בהתאם להנחיות יועצי הנגישות ובהתאם לפריטים שנרשמו בבדיקת הנגישות.