top of page

הנגשה באירועים והשכרת ציוד נגיש

חוק הנגישות מחייב הנגשה לנכים, עיוורים, חרשים ואנשים עם מוגבלויות.
כך כולם יוכלו להשתתף באירועים ציבוריים, כנסים, מופעים, פסטיבלים ותערוכות.

חברתנו משכירה את כל האביזרים והציוד הנדרש להנגשת אירועים בפני קהל

מערכת שמע ללקויי שמיעה

לולאת השראה (Loop Hear) ומגבר שמע לכבדי שמיעה.

ערכת הנגשה לכבדי שמיעה לחרשים

השירות כולל תרגום לשפת הסימנים, קלדנות ומסך.

ציוד לאירוע נגיש

השכרת כיסאות נגישים עם ידיות, תאי שירותי נכים ניידים.

עמדת קבלה נגישה ניידת

עמדת קבלה מונגשת לאנשים עם כיסא גלגלים.

שילוט לנכים וסימון החניה לנכים

שלטי נגישות, סימון חנית נכים באופן זמני או קבוע

שביל גישה מהחניה למקומות הישיבה

שביל יציב ופריק מותאם לסוג הקרקע לנכים. סימון הדרך לעיוורים וללקויי ראייה.

רחבת כינוס ויציע נגיש 

ריצוף פריק ויציע ישיבה לנכים בכיסא גלגלים ולאנשים עם מוגבלויות.

רמפה ניידת ומעלון חשמלי

למעבר בין מפלסים, להפרשי גובה ולבמה לנכים בכיסא גלגלים.

אחד התנאים לקבלת רישיון עסק לאירוע, מופע, פסטיבל, כנס או תערוכה הוא עמידה בתקנות נגישות השירות (נגישות אירוע לקהל). יש לוודא שקיימת גישה נוחה למרכז האירוע, למקומות הישיבה, לקופות הכרטיסים ושהסדרי הנגישות מפורסמים.

א. פתרונות נגישות השכרת ציוד לאירוע נגיש, כנס נגיש לקהל, פסטיבל לפי חוק הנגישות
חנות
bottom of page