top of page

הנגשה לעיוורים ולכבדי ראיה וסימני אזהרה
מחויבים עפ"י חוק הנגישות 1918 חלק 6.

סימני אזהרה מתריעים מפני סכנות עבור לקויי ראיה, כבדי ראיה ועיוורים

סימני אזהרה נדרשים לדוגמא במקומות כמו: שמשות שקופות, דלתות שקופות ומדרגות.

חברתנו מספקת את כל השלטים הנדרשים להנגשת הבניין והעסק לנכים.

סימן אזהרה לפני המדרגות

נדרש סימן גבשושי בצבע המנוגד לצבע הריצוף לאורך המדרגה וברוחב 60 ס"מ.

סימן אזהרה להפרש גובה

נדרש סימן אזהרה או פס הדבקה בצבע מנוגד וברוחב 10 ס"מ.

סימן אזהרה לשמשות שקופות

נדרש סימן בולט בשני צבעים ובקוטר של 15 ס"מ.

סימן אזהרה למדרגות 

נדרש פס הדבקה בצבע המנוגד לצבע הריצוף, לאורך המדרגה וברוחב 3 ס"מ עד 5 ס"מ. קיים גם פס הדבקה צהוב, המותאם לתנאי חוץ.

משטחי אזהרה

משטחי אזהרה לכבדי ראיה ולעיוורים, מגומי, פוליאוריטן במגוון צבעים.

הנגשה לעיוורים ולכבדי ראיה מחויבת עפ"י חוק הנגישות 1918 להנגשת מבני ציבור ולנגישות לעסקים.

חנות
bottom of page